عنوان ب طور کلی:
Coccydynia 

به شیوع و اتیولوژی و درمان پرداخته میشود
 Coccyx or tailbone 
تشکیل  مفصل ساکروکوکسیژیال با ساکروم و مفاصل اینتر کوکسیژیال میدهد ک مفصل اولی از نوع فیبروکارتیلاژ (دیسکی) و مفصل بعدی از نوع سینوویال و فیبروکارتیلاژ می باشد.
حرکات این استخوان ب صورت فلکشن و اکستنشن است ک حرکت فلکشن تحت نیرو اکتیو عضلات لواتور انی و اسفنگتر خارجی است و ریلکسیشن این عضلات منجر ب بازگشت یا اکستنشن میشود البته فشار داخل شکمی ک در طی تخلیه شکم ( defecation) و زایمان ( parturation) میتوانند منجر ب حرکت این استخوان گردند.

کوکسیکس با سطح افق یا هوریزونتال زاویه ای میسازد ک حین فلکشن و اکستنشن ب ترتیب این زاویه کمتر و بیشتر میشود.
این زاویه تحت تاثیر شکل و چرخش لگن در صفحه ساژیتال قرار می گیرد 
بطور معمول کوکسیکسی ک ب صورت curved and long هستند این زاویه کم و در کوکسیکسی ک بصورت straight and short. هستند زاویه بزرگ است.
البته بینابین این دو هم وجود دارد.
بیومکانیک:
در مشاهده و ارزیابی و تشخیص و درمان دیدگاه یک تراپیست موفق داشتن نگاه زنجیره ای ب بدن است
یکی از عوامل موثر تاثیر گذار بر کوکسیکس وضعیت ناحیه لومبوپلویک در صفحه ساژیتال است 
ب صورت معمول میزان چرخش قدامی 30 درجه تعریف میشود از وضعیت نشسته ب ایستاده
زمانی ک این زاویه کاهش یابد برای مثال درافرادی با BMI بالا منجر ب قرار گیری کوکسیکس در وضعیت عمود یا با زاویه بالا میشود ک منجر ب وارد شدن استرس های فشاری میشود و برعکس در صورت ک دامنه چرخش زیاد باشد برای مثال در افرادی با BMI پایین منجر ب کوتاه شدن زاویه کوکسیکس و افزایش تحرک کوکسیکس میشود.
 عواملی ک جدا از BMI بر ناحیه لومبوپلویک تاثیر میگذارد شامل کم شدن تحرک ناحیه لومبوساکرال در پی تغییرات دژنراتیو و دیسکوتومی و ارترودیزیز است
 و یا عوامل شغلی مثل استفاده از صندلی بلند ک منجر ب تشدید زاویه لوردوز ب دلیل اویزان بود پا می شود 
خب استفاده از صندلی بلند منجر ب تیلت قدامی و در پی ان عمودی تر شدن کوکسیکس و بنابراین افزایش فشار در جهت اکستنشن به کوکسیکس میشود
اما در افرادی ک قد بلند اند و اتفاقا از صندلی کوتاه استفاده میکنند و یا راننده هایی ک تمایل دارند پشتی صندلی را عقب دهند و ب حالت slump قرار گیرند احتمال فلکشن کوکسیکس (کاهش زاویه کوکسیکس با صفحه افقی) میشود ک نتیجه ان جابجایی قدامی است

 در هیستوری ب 4 نکته لازم است توجه شود
 1توجه ب الگوی درد ک 
درد لوکال در ناحیه کوکسیکس و عدم درد ارجاعی معنادار ؛ در حین نشستن ؛ وجود درد در نشستن و ایستادن جزو این اختلال نمیباشد؛ و دادن تشخیص افتراقی با دپرشن و کمردردی ک علایم را در این ناحیه ایجاد میکند. ؛ pudendal neuralgia
[And anal pathology 
و درد های ساکروایلیاک
[عصب پودندال وظیفه عصب دهی ب ارگان های جنسی را برعهده دارد
2 حاد بودن یا مزمن؟
مهم است زیرا بر نحوه درمان تاثیر میگذارد.
3 وابسته به تروما یا خیر؟
علت تروما باشد مثل زایمان و یا فالینگ بر روی سطح سخت. .
البته نوع moderate truma هم وجود دارد مثل میکروتروماهایی ک ب دلیل فعالیت هایی مثل نشستن های طولانی مدت و یا ورزش هایی مثل دوچرخه سواری و یا سوارکاری ایجاد میشود
4 در نظر گرفتن شغل فرد
ک هر 4 مورد در هیستوری لازم است ب ان توجه شود
Red flags
اختلالاتی همچون دیسکوپاتی و استىومیلیت و اختلالال کمری لگنی را باید در نظر گرفت
 کوکسیداینیا ب چند علت شایع ایجاد میشود:
1:luxation
شایع ترین ان در افرادی با BMi بالا ک توضیح داده شد ک علاوه بر تاثیر وزن بالای افراد حین برخورد ، کاهش رنج چرخش پلویک در صفحه ساژیتال باعث میشود فرد ب حالت لوردوتیک بنشیند( شکم جلو افتاده) 
نکته درمانی: بیمارتونو لاغر کنید یا اموزش نشستن بدید یا روی سطح نرم بشینه!
درد این بیماران ک لاکسیشن دارند حین نشستن تشدید میشه و حتی در زمان stand up ; درد در این افراد شدیدتر است نسبت ب بقیه موارد ک توضیح خواهم داد و رایج ترین علت لاکسیشن اسیب تروماتیک است

حدود 95 درصد سابلاکسیشن به صورت نیمه دررفتگی خلفی است و تنها 5 درصد قدامی
ک در شکل مشاهده میشود
 2 hyper mobility
زمانی ک کوکسیکس ب بیش از 30 درجه فلکشن برود.
علت 25 درصد کوکیداینیا میباشد.
در افرادی با دامنه چرخش بالای پلویک در صفحه ساژیتال مشاهده میشود. و بصورت شایع در زنان با توجه ب تفاوت ساختاری موجود. ب ندرت با ترپنا ایجاد میشود هرچند میتونه در نوع moderate truma. مشاهده شود.
 3 coccygeal spicules
زواىد خاری ک در نوک کوکسیکس ایجاد میشود و از زیر پوست برجسته است. و همین اختلال ساختاری میتونه عامل دردناک شدن بافت گردد. 
علت 15 درصد کوکسیداینیا. البته میتونه هیچ علامتی هم نداشته باشد اما در افرادی ک ب طور ناگهانی و شدید وزن کم میکنند و بافت چربی ناحیه باتوک رو از دست میدهند بعنوان یک ریسک فاکتور تعریف میشود. 
درد در ناحیه نزدیک انوس احساس میشود
با عرض معذرت از مشکلی ک در نت بنده رخ داده 
اگر دوستان اجازه بفرمایند ادامه بحث ک بخش اصلی بحث من محسوب میشه:
ارزیابی و تشخیص های افتراقی و درمان رو در جلسه اینده یعنی فردا شب اراىه دهم
لازم است کلیپ هایی رو لود کنم
درمان دارویی از تخصص بنده خارجه فقط در حد اشاره ب چند داروی روتین ک حکم ضد درد و التهاب و سایکوتیک است اشاره میشود
نکته ای ک در جلسه اینده در بخش درمان تمایل دارم گریزی زده شود بحث
[http://www.aparat.com/v/Ke2xC]


Visceral manipulation
است
ک از evidence بالایی برخوردار است
 امشب در ادامه موضوع قبلی ب تکمیل بحث می پردازیم انشاالله مفید واقع شود
 ارزیابی:
بیمار در وضعیت پرون قرار میگیرد و تراپیست تمام طول کوکسیکس رو لمس میکند از محل اتصال ب ساکروم تا نوک کوکسیکس. محتمل ترین نقاط نوک و محل اتصال ب ساکروم است. 
نکته بعدی ارزیابی ناحیه رکتال است تا بتوان از این طریق هم ب اختلالات ناشی از فورم پی برد هم فورس یعنی مشخص کرد درگیری از خود کوکسیکس است و یا از عضلات متصل ب ان.
ارزیابی توسط dynamic radiography:
علت داینامیک بودن ب این دلیل است ک از بیمار در دو وضعیت نشسته و ایستاده عکس برداری می شود.
ابتدا لازم است از وضعیت ایستاده گرفته شود( وضعیت نوترال کوکسیکس) و حتی المقدور 5 تا 6 دقیقه قبل از ان بیمار ننشسته باشد تا فرصت کافی باشد ک کوکسیکس ب وضعیت نوترال برسد. خصوصا در کیس هایی ک احتمال می رود هایپرموبیلیتی و یا لاکسیشن وجود داشته باشد. اما در وضعیت نشسته هم بیمار بر روی یک چارپایه ای قرار میگیرد ک اولا سفت باشد و ثانیا ران های بیمار در وضعیت افقی با سطح زمین قرار گیرد تا ب این دو طریق فشار بر ساختار دردناک تشدید شود و حتما لازم است زمانی تصویربرداری کرد ک علایم بیمار ایجاد شود بنابراین گاها لازمه رایولوژیست عزیز دندون رو جگر بگذاره و تا چند دقیقه بیماری ک بر روی چهارپایه نشسته رو تحمل کند!!:-)
تشخیص های افتراقی:
درد و اختلالی ک از عضلات لواتور انی مبدا میگیرند ب علت وجود تریگر پوینت و تات باند های موجود ک حین ارزیابی رکتال با فشار ایجاد می گردند. و یا از لیگامان ها و اتصالات عضلاتی دیگر باشد ک ب حاشیه لترال بوردر ساکروم متصل است مثل ساکروتوبروس و عضله گلوتىوس ماگزیموس ک با لمس حاشیه خارجی دیستال ساکروم و اولین مهره کوکسیکس علایم ایجاد می گردند.
این ها اصولا درد های یکطرفه ای ایجاد می کنندک با اموزش استرچ فیبرهای تحتانی گلوتىوس ماگزیموس و ماساژ و تزریق لیدوکاىین و استروىید در سطح استخوان ساکروم درمان می گردند
علت بعدی اختلالات سایکوتیک می باشد . توجه شود ک دپرشن علت ایجاد کوکسیداینیا نیست بلکه عامل پایدار ماندن درد ناشی از این اختلال است. در این افراد اصولا درمان ب صورت مصرف Amitriptyline and Notriptiline می باشد
اما مناسب ترین تمرین مطابق با مطالعات انجام گرفته تمرینات اروبیک ب صورت 3 روز در هفته و حداقل 6 هفته است. این تمرینات شامل پیاده روی نسبتا سریع و متوسط است! اما چرا ؟
حین این عمل عضلات کف لگن و عضلات تنفسی ب تناسب مناسب می رسند. و ممکن است تاثیرات سایکولوژیک بیشتری داشته باشد.
[3/9, 9:13 PM] علی برز: مورد بعدی:
درد هایی با منشا لومبوساکرال است اما توجه شود این بیماران گزارش میدهند حین عطسه یا سرفه و نیز حرکات لومبار علایم تشدید میشود ک این خود وجه افتراقی با کوکسیداینیا می باشد.
البته کاهش تحرک پذیری این ناحیه میتواند علت ایجاد کوکسیداینیا باشد خصوصا بیمارانی با کمردرد مزمن یا مواردی چون discetomy and arthrodesis ک قبلا توضیح داده شده بود
و مواردی چون infection و ... ک میتونه الگوی درد کوکسیداینیا را ایجاد کند اما براحتی با یک ارزیابی و هیستوری دقیق و گاها X_ ray میتوان کوکسیداینیا را مشخص کرد. ک همکار محترم هم جلسه قبل اشاره فرمودند.
درمان:
درمانی موفق است ک علت مشخص باشد!
درمان ها ب صورت:
1) manual treatment and modification to seat, cusion and sports skill 
منیپولاسیون و موبیلیزیشن کوکسیکس ب صورت rectal finger و یا ماساژ و استرچ عضلات پلویک شامل لواتور انی و گلوتىوس ماگزیموس و پیریفورمیس ووو است 
البته در مطالعاتی ک انجام گرفت نشان داده شد تاثیر ماساژ و استرچ بیشتر است.
 ب تصاویر توجه کنید و یک کلیپ با محتوی تاثیر عضله پیریفورمیس بر عملکرد مجموعه لگن قرار داده شده هرچند کلیپ در مورد piriformis syn می باشد
به تکنیک منوال اضافه شد
دراین جا لازم است ب نقش chain ها تاکید کنم و اینکه در درمان حتما این نکته را در نظر بگیرید و در ادامه مطلبی ک از visceral و تاثیر ان بر بیومکانیک قرار میدهم ب اصل chain برمی گردد.

استرچ و تحرک دادن ب 
عضلات
 lumbopelvic hip complex
علاوه بر استرچ این عضلات لازم است عضلات همسترینگ و ادداکتور ها هم استرچ یابند
نکته ای ک از قلم افتاد 
3 تا 4 جلسه طی 2 هفته برای ماساژ عضلات لواتور انی کافیست و هر جلسه 2 تا 3 دقیقه
 نکته ی دیگر در صورتی ک کوکسیکس ریجید باشد و علامت دار شده باشد لازم است بیشتر بر روش اموزش بیمار کار شود چون  قابلیت تکنیک های منوال ندارد اما ماساژ مناسب است
 اما درمان بعدی:
ترزیق ب داخل فضای مفصل است البته تحت کنترل ب صورت فلوروسکوپی
گفته شده اثر کامل تزریق بعد از 3 هفته مشخص میشود و بعد از 3 ماه نوبت دوم انجام میشود و در صورتی ک مدت اثر ترزق دوم بیشتر شد نشان از کارایی مداخله دارد
و در مواردی ک تزریق موثر نباشد و فرد راضی ب جراحی نباشد از ganglion impar block استفاده میشود یا لفظ عامیانه ب عنوان عصب کشی مطرح است
[بنابراین درمان رو خلاصه کنم کاری ک ما میتوانیم انجام دهیم تجویز وسایل حمایتی و تمرینات و تکنیک های دستی است ک داده می شود
 علی برز: ب نظر مطلب رو تا اینجا داشته باشیم تا همکاران خسته نشوند و مشارکت بیشتری داشته باشند تا در جلسه اینده مبحث رو تکمیل کنیم
با سلام خدمت دوستان و صحبت های جامع و عالی دکتر برزگر عزیز
دکتر شکری:
چند نکته هم من عرض میکنم که شاید توجه بهش خالی از لطف نباشه
اول اینکه در موارد nontraumatic
توجه به پوسچر لومبوپلویک و ایمبالانس عضلانی بعنوان یک علت اصلی ضروری به نظر میرسه
 که دکتر برزگر بهش اشاره کردن
پوسچر لوردوتیک باعث عمودی شدن کوکسیکس و رفتنش به سمت اکستنشن میشه
[پس استرچ عضلات ایلیوپسواس رکتوس فموریش و عضلات low back
 و تقویت ابدومینال ها و گلوتیال ها و همسترینگ برای پیشگیری و درمان و کاهش عود اهمیت زیادی داره
اگر بیمار flat back  باشه کوکسیکس به فلکشن تمایل داره بره
[پس باید همسترینگ و ابدومینال ها و پیریفورمیس کشش داده بشه
و عضلات اکستانسور کمر و ایلیوپسواس و رکتوس فموریس تقویت بشه
 توجه به دیسفانکشن های ساکروایلیاک و ایلیوساکرال باز خیلی مهمه
 نکته دیگر توی تشخیص افتراقی ریشه عصبی T12
که عصبدهی خلف ساکرم و گاهی تا کوکسیکس رو بعهده داره
و درگیری این ریشه عصبی درد ریفرال به این نواحی میده
در درمان هم بهتر هست که ابتدا مشکل muscular حل بشه بعد تکنیک های mobilization  انجام بشه
 کلا در درمانها به همه فاکتورها وقتی همزمان پرداخته بشه میزان پاسخ به درمان بیشتر میشه
 جناب دکتر شیرالی اگر راجع به درمان اکوپانکچر برای این اختلال نقاط طب سوزنی رو با شکل نشون بدن عالی میشه
 باز هم تشکر از زحمات دکتر برزگر جهت ارایه خوبشون و کامنت های خوب دکتر شیرالی
خانم دکتر  Roohbakhsh: با تشکر از دکتر  برزگر ومباحث  بقیه   همکاران ،  یک نکته که شاید جاش در این مبحث خالی  بود MET  است که با استفاده از  عضله گلوتیوس ماگزیموس  میتوان به برگرداندن coccyx به پوزیشن  اصلی خود ونگه داشتن ان کمک کرد ، در حالت پرون از بیمار خواسته میشود  هر دو گلوتیوس ماگزیموس را بهم نزدیک کند وتراپیست  با  هر دو دست خود بر  سر راه نزدیک شدن عضلات بهم مقاومت میگذارد و بعد از شل کردن در دامنه جدید برده ودوباره انقباض میگیرد
.این روش برای زمانیکه مانیپولاسیون از طریق  anal نخواد انجام  شود ویا انجام شده برای پایدار نگه داشتن coccyx در چند جلسه بهتر است انجام دهیم. ممنون از دوستان
نوع مطلب : دردهای ناحیه کوکسیژال coccydynia، درمان های فیزیوتراپی، اختلالات پوسچرال، 
برچسب ها : درد های ناحیه کوکسیژیال،
لینک های مرتبط :


شنبه 23 اسفند 1393 10:10 ب.ظ
خیلی عالی
شنبه 23 اسفند 1393 03:07 ب.ظ
امروز با شما اشنا شدم ولی به صفحه علاقمندی های من پیوست شدید....موفق باشید
شنبه 23 اسفند 1393 03:05 ب.ظ
سلام دوستان بزرگوار و ممنون از وقتی که برای وبسایت گذاشتید...
اگر ممکن هست در کنار کلیپ عکس هم در بین مطالب گذاشته شود.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


کلینیک مجازی فیزیوتراپی مهر
درباره وبلاگ

سلام

این وبسایت به همت اینجانب فیزیوتراپیست علی تاجیک و همسرم فیزیوتراپیست مهسا مظاهری ایجاد گردیده است ، امید است بتوانیم خدمتی به شما دوستان کرده باشیم.
لحظات خوشی را برای شما
ارزومندیم
ایمیل اینجانب :

sir.tajik@yahoo.com

آدرس ما در تلگرام
www.telegram.me/PHYSIOTHERAPISTALITAJIK

مدیر وبلاگ : فیزیوتراپیست علی تاجیک
موضوعات
نظرسنجی
تمایل دارید بیشتر چه مطالبی در این وب سایت مورد بررسی قرار گیردآمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
آپارات
مپ

                    
 
 
 
کپی ممنوع
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات