تبلیغات
کلینیک مجازی فیزیوتراپی مهر - اثر ورزش های ثبات دهنده در بهبود کمر درد در فیزیوتراپی
 
قابل توجه دوستانی که این مطالب را میخوانند :
مطالب علمی که بصورت زیر ارائه خواهند شد مطالبی علمی هستند که به وسیله دانشجویان مقاطع فوق لیسانس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده اند ، از  آنجا که این سایت تصمیم دارد حق نویسنده محفوظ بماند ونتایج ساعت ها تلاش دوستان قدر بداند این مطالب را به صورت بدون رفرنس و با ذکر نام نویسنده انتشار خواهد داد و در صورت رضایت نگارنده اقدام به فروش مطالب خواهد کرد
موفق باشید

بسمه تعالی

 

 

مقدمه :

ستون فقرات کمری یک فانکشنال یونیت واحد بوده و شامل 5 مهره می­باشد.

حرکاتی که در یک سگمان حرکتی صورت می­گیرد شامل انتقال[1] و چرخش[2] می­باشد انتقال زمانی است که نیروی لغزشی موجب حرکت یک مهره نسبت به مهره مجاور شود و چرخش، حرکت دورانی مهره حول محور ثابت نسبت به مهره مجاور می­باشد که باعث تولید گشتاور می­شود.

ثبات و بی ثباتی : 

ثبات عبارت است از سازگاری موثر مفصل در برابر لودهایی که بر آن وارد می­شود این لودها عمدتاً به صورت فشارنده بوده و می­تواند توسط جاذبه، وزن قسمتهای بالایی بدن، تانسیون عضلات و نیروی هماهنگ عضلات و لیگامان ایجاد شود بنابراین بایستی بوسیله عوامل مختلفی در ستون فقرات حفظ شده و واکنش مناسبی نسبت به تغییر شرایط بدن ارائه گردد. [1]

در مقابل ثبات، بی­ثباتی سگمانی زمانی رخ می­دهد که نیرویی سبب جابجایی یک سگمان حرکتی در ستون فقرات شود بر این اساس شایع­ترین بی­ثباتی­ها به صورت زیر می­باشد :

Translational در صفحه ساژیتال به مقدار حداقل 3 میلی­متر یا %9 عرض جسم مهره­ای در فلکسیون ـ اکستانسیون.

Rotational در صفحه ساژیتال به اندازه بیش از 9 درجه در مهره­های اول تا پنجم کمری.

آستانه بی­ثباتی چرخشی بر اساس نظر White و Panjabi جابجایی بیش از 15 درجه در مهره­های اول تا چهارم کمری، بیش از 20 درجه در مهره ­های چهارم و پنجم و بیش از 25 درجه در مهره­های پنجم کمر و اولین مهره ساکروم فرض شود.

بی­ثباتی فقط به معنای شل­شدگی مفصل نمی­باشد بر طبق مطالعه Syndre Mackler و همکارانش که بر روی 20 بیمار مبتلا به ضایعه لیگامان صلیبی جلویی صورت گرفت هیچ ارتباطی بین شل­شدگی مفصل زانو و توانایی فانکشنال مشاهده نگردید. بنابراین تصور می­شود که فاکتورهای دیگری مانند کنترل نوروماسکولار بر رابطه بین شل­شدگی مفصل و بروز علائم تأثیر می­گذارد این مسئله در مورد ستون فقرات نیز صدق می­کند وبه  همین علت برخی از افراد قادر به جبران شل­شدگی مفاصل نبوده و برخی می­توانند بدون وجود درد و ناتوانی با آن سازگار شوند. [2]

تئوری حفظ ثبات :

رایج­ترین تئوری در مورد بی­ثباتی سگمانی توسط پنجابی ارائه شد که مفهوم ناحیه نوترال را به وضوح نشان می­دهد. از دیدگاه وی منحنی نیرو ـ جابجایی در ناحیه نوترال یک سگمان حرکتی ستون فقرات، غیرخطی می باشد.

از نظر پنجابی دامنه حرکتی یک سگمان به دو ناحیه تقسیم می­شود :

1ـ ناحیه نوترال

2ـ ناحیه الاستیک[3]

ناحیه نوترال در ابتدای دامنه می­باشد که حرکت در مقابل مقاومت داخلی حداقلی صورت می­پذیرد و ناحیه الاستیک، قسمت نزدیک به انتهای دامنه بوده که در مقابل مقاومت داخلی قابل توجهی، حرکت انجام می­شود.

در ناحیه نوترال انعطاف­پذیری زیاد بوده ولی در منطقه الاستیک، مقاومت زیادی در برابر حرکت وجود دارد. در صورت افزایش ناحیه نوترال نسبت به الاستیک زون، شل­شدگی در مفصل بروز نموده و موجب تحریک فعالیت سیستمهای ثبات دهنده در فقرات می­گردد بنابراین افزایش اندازه ناحیه نوترال بهتر از افزایش دامنه حرکتی مفهوم بی­ثباتی را بیان می­کند.

 


سیستمهای ثبات دهنده ستون فقرات:

از نظر پنجابی این سیستم به 3 زیر مجموعه تقسیم می­گردد :

1ـ سیستم پاسیو       2ـ سیستم اکتیو    3ـ سیستم عصبی

 

 

سیستم پاسیو:

این سیستم شامل osseous ، articular و pinal ligs و کپسول مفصلی می­باشد که در stability و کنترل حرکات نقش دارند و این اجزا بیشتر در کنترل انتهای دامنه حرکتی نقش دارند.

در ناحیه نوترال سیستم پاسیو به عنوان عامل انتقال دهنده نیرو فراهم کننده فیدبک برای سسیتم عصبی و گیرنده تغییرات می­باشد فیبرهای آورانی وجود دارد که اطلاعات پروپریوسپشن را از اغلب ساختمانهای پاسیو (دیسک ـ کپسول ـ لیگامانهای، supra interspinaus) منتقل می­نمایند که در صورت آسیب این سیستم زمینه بی­ثباتی در ستون فقرات فراهم می­گردد. در کنار این مسئله، دژنراسیون دیسک یا پارگی لیگامان­های پشتی نیز می­تواند موجب افزایش ناحیه نوترال شده و در نتیجه فعالیت سیستمهای اکتیو و نورال کنترل برای جبران عملکرد سیستم پاسیو افزایش می­یابد.
سیستم اکتیو :

این سیستم اشاره به ظرفیت تولید نیرو توسط عضلات دارد.

این سیستم شامل عضلات و تاندون بوده و در شرایطی که مقاومت پاسیو به حداقل می­رسد همراه با سیستم نورال عامل اصلی حفظ ثبات در ناحیه نوترال می­باشد.

عضلاتی که به ستون فقرات می­چسبند و در ثبات آن نقش دارند را می­توان به دو گروه تقسیم کرد : عضلات عمقی و عضلات سطحی. ذکر این نکته ضروری بنظر می­رسد که برای عضلات عمقی (تک سگمانی) و سطحی (چند سگمانی) نقش­های متفاوتی بیان شده است.

عمل عضلات لوکال (عمقی) مانند Intertransversi وinterspinalis انتقال نیرو، تهیه فیدبک از پوزیشن ستون و حرکت آن برای سیستم نورال می­باشد. علت اینکه وظایف فوق به عضلات لوکال نسبت داده می­شود به خاطر اندازه کوچک، کاهش بازوی اهرمی آنها، مجاورت عضلات به مرکز روتاسیون ستون و تجمع زیاد دوک عضلانی می­باشد.

این عضلات برای ثبات ضروری هستند ولی کافی نیستند.

در مقابل، عضلات مولتی سگمنتال بوده که به مهره­های کمری بصورت مستقیم اتصال ندارند و چند مفصلی می­باشند. این عضلات مانند طنابهایی عمل می­کنند که orientatin مهره­ها را کنترل می­کنند و همچنین loadهای خارجی که به trunk وارد می­شود از thorax به pelvis اتصال می­دهند بدین روش نیروی متعددی که در طول فعالیت­های روزانه وارد می­شود بوسیله عضلات global تطابق داده میشوند

در نتیجه این سیستم نقش مهمی در ثبات سیستم lumbopelvic  دارد ولی نمی­تواند Fine Tune را در حرکات inter vertebra فراهم کند.

بر اساس شواهدی که وجود دارد گفته می­شود سیستم local بیشتر در مواردی که lbp گزارش شده است دچار آسیب بوده است. اگرچه هر دو سیستم برای ایجاد stability ضروری می­باشند.

در واقع این دو سیستم را می­توان به یک ویلون تشبیه کرد، که می­تواند صدا را ایجاد کند ولی آنچه که صدا را تنظیم و Tune می­کند حرکات Fine یا همان عضلات loca می­باشند.

نکته : اگرچه فعالیت عضلات global ثبات را فراهم می­کند ولی فعالیت بیش از اندازه­ی آنها بدلیل نیروی فشاری بیش از حدی که روی مهره­ها ایجاد می­کند نمونه­ای از فعالیت نامناسب عضلانی است  از عوامل ایجاد کمردرد می­باشد.

(Ratebold etal 2000)

تمرکز مطالعات اخیر بیشتر روی عضلات عمقی  شکم internal  obliqe و مالتی فیدوس  برای کنترل CLBP می­باشد.

گفته می­شود عضلات Local در این زمینه نقش مهمی دارند که شاید بدلیل توانایی این عضلات برای نگهداری یک position و یا توانایی آن­ها در بهبود endurance باشد.

سیستم نورال :

این سیستم اطلاعات را از سیستمهای اکتیو و پاسیو دریافت می­کند تا recruitment مورد نیاز برای حفظ ثبات را تعیین نموده و سیستم عضلانی را فعال نماید بنابراین دیسفانکشن آن خطری برای سایر ساختمانهای ستون فقرات محسوب می­شود مطالعات نشان می­دهد در صورتیکه عملکرد این سیستم بدنبال یک ضایعه مختل شود احتمال آسیب مجدد ستون فقرات افزایش می­یابد بنابراین در بیماران مبتلا به کمردرد نقص­های مداومی  در نوروماسکولار وجود داشته که اجازه نمی­دهد فانکشن نورال کنترل، بعد ازضایعه به طور مناسب و اتوماتیک بهبود یابد.[3]

بر اساس نظریات Hodge و Richardson سیستم نورال کنترل، نقش پیش­بینی لود را برعهده داشته و نیاز برای حفظ ثبات را در مقابل نیروی حاصل از حرکات اندام پیش­بینی نموده و با تحریک عضلان عرضی شکمی و مالتی فیدوس (که فعالیت آنها مقدم بر حرکت اندام می­باشد) این نیاز را مرتفع می­سازد بنابراین در افرادیکه نقص در سیستم نورال وجود دارد انقباض عضله شکمی با تاخیر صورت گرفته و کمردرد بروز می­کند بنابراین برای پیشگیری و توانبخشی کمردرد باید این سیستم را تقویت نمود.

Core stabilization exercise : به ورزش­هایی گفته می­شود که بازگرداننده و افزایش دهنده توانایی سیستم نورماسکولار در کنترل و حفاظت از spine از آسیب مجدد می­باشند. این کلمه به طور گسترده­ای برای ورزش­هایی که هدف بهبود کنترل در lumbopelvic را دارند به کار برده می­شود.

LBP ممکن است motor control عضلات trunk را که حرکات spinal را تنظیم می­کند دچار مشکل کند. از عواملی که در motor control  موثر است Timing یا شروع فعالیت عضلات abdoimial وقتی که stability بوسیله نیروهای برهم زننده تعادل بهم می­خورد.ورزش­های (CSE) در LBP به این خاطر محبوب شدند که فعالیت عضلات شکمی را تحت تاثیر قرار می­دهند.[4]

 

فواید آموزش ورزشهای ثبات دهنده

بسیاری از افراد قدرت، توان، کنترل نوروماسکولار و استقامت را در عضلات خاصی افزایش می­دهند اما تعداد کمی از افراد، عضلات را به هدف spinal stabilization تقویت می­کنند. سیستم ثبات دهنده بدن به صورت مطلوب از موارد گفته شده استفاده می­کند و این موارد توسط عضلات اولیه به کار گرفته می­شود بنابراین اگر عضلات اندام، قوی و یا core ضعیف باشد نیروی کافی برای انجام حرکات وجود نداشته و core ضعیف اساس حرکات ناکارآمد تلقی شده و موجب ضایعه می­گردد.

عضلات مسئول ایجاد core اجزاء اساسی مکانیسم حفاظت کننده بوده و موجب کاهش نیروهای مخرب می گردند. امروزه ورزشهای ثبات دهنده برای بهبود قدرت، استقامت، توان و کنترل نوروماسکولار توصیه می شود و باعث بهبود و تسهیل عملکرد عضله در زنجیره حرکتی شده و پوزیشن کارآمدی را پیشنهاد می نماید.

کنترل نوروماسکولار مناسب به وسیله ترکیب راستای پوسچری[4] و ثبات ایجاد می شود و موجب می شود نیرو در صفحه، زمان و مفصل مناسب اعمال گردد. اگر سیستم نوروماسکولار به خوبی کار نکند، قادر به پاسخگویی درخواستهای بدن نبوده و زمانی که کارایی آن کاهش یابد توانایی زنجیره کینتیک برای حفظ ثبات و تولید نیرو کاهش می یابد و موجب ایجاد پوسچر ضعیف در ضمن فعالیت می شود و در نتیجه، استرس بر روی بافت های انقباضی و غیرانقباضی افزایش یافته و باعث میکروترومای مکرر، بیومکانیک غیرطبیعی و نهایتاً ضایعه می گردد.

فواید ورزشهای ثبات دهنده

1ـ بهبود کنترل دینامیکی پوسچر

2ـ ایجاد بالانس بین ماهیچه و آرتروکینماتیک مفصل

3ـ ایجاد قدرت فانکشنال

4ـ ایجاد ثبات برای کمپلکس کمری ـ لگنی ـ رانی و افزایش کارایی کنترل نوروماسکولار بر کل زنجیره[4]

 

 [1] Translation

[2] Rotation

[3] Elastic zone

[4] Postural alignment


این مطلب به صورت کامل انتشار داده نشده است
بخش های کلی این مطالعه :
 

فهرست مطالب :

 

·        مقدمه :                                                                                                    4

                                                                                                       

·        سیستم های ثبات دهنده ستون فقرات                                                                    5

 

·        فواید ورزش های ثبات دهنده                                                                            8

 

·         مروری بر مطالعات

ü     مطالعه شماره 1                                                                     9

ü     مطالعه شماره 2                                                                     10

ü     مطالعه شماره 3                                                                     11  

ü     مطالعه شماره 4                                                                     12

ü     مطالعه شماره 5                                                                     14

 

·        نتیجه گیری                                                                                               15

 

·        منابع                                                                                                       16
 نویسنده : فیزیوتراپیست علی تاجیکنوع مطلب : درمان های فیزیوتراپی، اختلالات ارتوپدی، اختلالات پوسچرال، کمر درد، 
برچسب ها : مطالب علمی فیزیوتراپی، فیزیوتراپی در کمر درد، تئوری های کمر درد، فیزیوتراپیست ها برای کمر درد چه دید تئوری دارند، اثر ورزش های ثبات دهنده در بهبود کمر درد در فیزیوتراپی، مدل پنجابی در دلیل کمر درد در فیزیوتراپی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 29 بهمن 1397 09:17 ب.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to
see if it can survive a thirty foot drop, just so she
can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
دوشنبه 29 بهمن 1397 06:15 ب.ظ
Remarkable! Its truly amazing paragraph, I have got much clear idea about from
this piece of writing.
چهارشنبه 24 بهمن 1397 02:44 ب.ظ
Are you the kind of guy who likes to talk to sexy girls?

If so, then you’re really going to love http://bestcamsite.xyz There are so many girls at that site.
Day or night, you’ll always find a hot horny girl to talk to
there.
دوشنبه 22 بهمن 1397 06:26 ق.ظ
You can certainly see your enthusiasm within the work you write.

The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.
At all times go after your heart.
شنبه 20 بهمن 1397 03:48 ب.ظ
'ARIZONA'. That is refeгrеd to aѕ ‘chitting'.

Watering.
شنبه 20 بهمن 1397 02:34 ب.ظ
Insert the sweet potato іnto the glass jar.
شنبه 20 بهمن 1397 10:12 ق.ظ
Water wеll annd place in a ѕunny spot.
شنبه 20 بهمن 1397 08:00 ق.ظ
Somee dеmonstrated resistance to late blight.
شنبه 20 بهمن 1397 07:30 ق.ظ
For 9 to one dozen еggs, cook dinner for 20 minutes.
شنبه 20 بهمن 1397 03:07 ق.ظ
Be sure the attention faces up, as within the photo above.
شنبه 20 بهمن 1397 12:32 ق.ظ
Տide gown andd "hill" again 2-3 weeks later.
جمعه 19 بهمن 1397 11:11 ب.ظ
Insрeⅽt your seed potato for the sitᥙatiߋn of eyes.
جمعه 19 بهمن 1397 09:37 ب.ظ
The plants need 1 to 2 іncheѕ off water per week.
جمعه 19 بهمن 1397 09:34 ب.ظ
Sure, yoᥙ'll ƅe able to develop potatoes from potato sеeds.
جمعه 19 بهمن 1397 09:10 ب.ظ
Oг ⅼeavce them to develop іnto full size potatoes.
جمعه 19 بهمن 1397 07:45 ب.ظ
I harvеsted forty seven pounds of potatoes.
جمعه 19 بهمن 1397 06:44 ب.ظ
(3) See Hɑrvesting section, below, foг extra element.
جمعه 19 بهمن 1397 05:32 ب.ظ
It is proof аgaіnst scab. A waste of monedy and time.
جمعه 19 بهمن 1397 05:13 ب.ظ
Tһеre ɑre more than ɑ hundred sorts of potatoes.
پنجشنبه 18 بهمن 1397 08:53 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm inspired!
Extremely useful information specifically the closing phase :)
I handle such information much. I used to be looking
for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.
چهارشنبه 17 بهمن 1397 02:44 ب.ظ
Are you searching for love? Have you tried unsuccessfully
to meet the person of your dreams at other sites?
Almost all of those dating sites are a waste of your time.
Check out http://bestonlinedating.xyz and see
what the difference is. It’s full of good looking women who are searching
for Mr. Right. Join today and be prepared to live happily ever after.
یکشنبه 14 بهمن 1397 10:34 ق.ظ
fantastic points altogether, you just won a new reader.
What could you recommend in regards to your submit that you just made some days ago?
Any positive?
یکشنبه 14 بهمن 1397 10:32 ق.ظ
fantastic points altogether, you just won a new reader.
What could you recommend in regards to your submit that you just made some days ago?
Any positive?
شنبه 13 بهمن 1397 10:12 ب.ظ
The cutest cam girls are just one click away. These are girls who will make your dick
hard instantly. Visit http://cutecamgirls.xyz and start talking
to these girls. You’ll be surprised when they show
you their tits. Nothing is better than talking to
girls who get totally naked right before your very eyes.
سه شنبه 9 بهمن 1397 05:22 ب.ظ
Hi there friends, how is thee whjole thing, and what you wish for to say regardding thhis piece of writing, in my view its actually amazing in support of me.
سه شنبه 9 بهمن 1397 04:08 ق.ظ
I go to see everyday some web sites and blogs tto read content, however this web site offers
feature based posts.
یکشنبه 7 بهمن 1397 10:15 ب.ظ
I just could not depart your website before suggesting that I
actually loved the usual info a person provide to your visitors?
Is gonna be back continuously to inspect new posts
شنبه 6 بهمن 1397 11:08 ب.ظ
Wonderful article! We are linking to this great
article on our website. Keep up the good writing.
شنبه 6 بهمن 1397 06:53 ب.ظ
I'm trily enjoying the design annd layout of your site.
It's a very easy on thhe eyes which makes iit much more pleasant for me to come here and visit ore often.
Didd you hire out a designer to create your theme?
Outstanding work!
شنبه 6 بهمن 1397 08:43 ق.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you dowmload it from somewhere?
A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got yor design. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
کلینیک مجازی فیزیوتراپی مهر
درباره وبلاگ

سلام

این وبسایت به همت اینجانب فیزیوتراپیست علی تاجیک و همسرم فیزیوتراپیست مهسا مظاهری ایجاد گردیده است ، امید است بتوانیم خدمتی به شما دوستان کرده باشیم.
لحظات خوشی را برای شما
ارزومندیم
ایمیل اینجانب :

sir.tajik@yahoo.com

آدرس ما در تلگرام
www.telegram.me/PHYSIOTHERAPISTALITAJIK

مدیر وبلاگ : فیزیوتراپیست علی تاجیک
موضوعات
نظرسنجی
تمایل دارید بیشتر چه مطالبی در این وب سایت مورد بررسی قرار گیردآمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
آپارات
مپ

                    
 
 
 
کپی ممنوع